Close

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: „AMBES LS – autonomna rasvjetna tijela s integriranim sustavom upravljanja“

Referentna oznaka ugovora: KK.03.2.2.01.0171

Naziv korisnika: Applications and Embedded Experts d.o.o. 21000 Split, Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta:  912.979,66 HRK

EU bespovratna sredstva: 801.881,67 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 03.2017 do 08.2018.

Kontakt osoba: Ivan Marasović – direktor, Goran Pavlov – vanjski konzultant za provedbu projekta

Kratak opis projekta:

AMBES LS je projekt razvoja i plasmana inovativnog sustava razvoda i upravljanja rasvjetom koja se temelji na implementaciji komunikacijske tehnike u proizvodnji kojim bi se smanjila razina kabliranja i olakšao proces instalacije i montaže dodatnih signalizacijskih svjetala na vozilo.

Opći cilj projekta:

Cilj projekta je razvoj konačnog proizvoda, organizacija proizvodnje i plasman uređaja na inozemno tržište.

Specifični ciljevi projekta su:

Projekt rješava problem ne-efikasnog procesa kabliranja i ugradnje rasvjetnih tijela i visoke potrošnje rasvjetnih tijela.

Aktivnosti projekta uključuju:

  • Izrada prototipa svjetla, nadogradnja centralnog sustava upravljanja sa FLM i RLM modulom za upravljanje svjetlima te razvoj ALM modula za upravljanje svjetlima s dodatnim efektima
  • Organizacija proizvodnje, plasmana i promidžbe AMBES LS sustava
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Informacije o projektu:

Kontakt osobe za više informacija: info@ambes-engineering.com

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01 6106 111
Email: info@mingo.hr

Web: http://www.mingo.hr/

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 488 10 15
Email:press@hamagbicro.hr

Web: http://www.hamagbicro.hr/

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzećaApplications and Embedded Experts d.o.o. Split